ทัวร์จีน เฉิงตู ง้อไบ๊ อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย 6วัน 5คืน

เฉิงตู - เม่าเสี่ยน – นั่งกระเช้า อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย – ต๋ากู่ปิงชวน – เมืองโบราณหวงหลงซี - เล่อซาน – ล่องเรือ - หลวงพ่อโตเล่อซาน – เขาง้อไบ๊ – นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาจินติ่ง – วัดเป้ากั๋ว - เฉิงตู – หมีแพนด้า - ร้านนวดเท้า – ร้านยางพารา - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ร้านชา - ถนนโบราณจิงหลี่

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง