ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ลี่เจียง ปลาเผา คุณหมิง ต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก แซงกรีล่า6วัน5คืน

ฉู่สง ต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ จงเตี้ยน โค้งแรกแม่น้ำแยงซี เมืองโบราณ
แชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง ช่องแคบเสือกระโดด จงเตี้ยน ลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวี้โหมว)
อุทยานน้ำหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน คุนหมิง วัดหยวนทง อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง