ทัวร์จีน ต๋ากู่ปิงชวน เล่อซาน

- ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานธารน้ำแข็งหิมะพันปี
- นมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน พระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลก
- นมัสการพระสมัตภัทธโพธิสัตว์ผู่เสียน ณ ภูเขาง้อไบ๊
- ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ๋นหลี

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง