ทัวร์จีน ซีอาน หยุนไถซาน ลั่วหยาง 6วัน 5คืน

เจิ้งโจว – อุทยานหยุนไถซาน – หุบผาหินแดงหงสือเสีย – ซินหมี่– เติงเฟิง – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – ลั่วหยาง – ถนนโบราณหมิงชิงเจีย – ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถเล็ก) – ศาลเจ้ากวนอู – หลิงเป่า – ซีอาน – สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถราง) – กำแพงเมืองโบราณ – จัตุรัสหอระฆัง – ตลาดอิสลาม – โชว์ราชวงศ์ถัง – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – รถไฟความเร็วสูง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง