ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 3 วัน 2 คืน

เมืองจางเจียเจี้ย – เมืองเฟิ่งหวง(เมืองหงส์) – เมืองโบราณเฟิ่งหวง - เมืองเฟิ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย – วัดใจ กล้า ท้า เสียวกับสะพานเดินกระจกที่ยาวที่สุดในโลก - ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน – ภาพวาดเขียนทราย – ช้อปปิ้งถนนคนเดินซีปู้เจีย – แวะถ่ายรูปหุบเขาไป่จ้างเสีย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง