ทัวร์จอร์เจีย Hightlight Georgia 6 วัน 4 คืน

- โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน
- น้ำตกเลกทากิวี
- วิหารซีโอนี
- กูดาอูรี
- เขื่อนชินวารี 
- อนุสาวรีย์แห่งจอร์เจีย 
- พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน
- โบสถ์เมทเทคี
- รูปปั้นของกษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี
- ห้างสรรพสินค้า Geleria mall

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง