ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA 8 วัน 6 คืน

- นั่งกระเช้าชมเมือง ทบิลิซี่
- ขึ้นหอคอยชมเืองบาตูมี
- วิหารจวารี
- ป้อมอนานูรี
- พิพิธภัณฑ์สตาลิน
- สะพานแห่งสันติภาพ
- โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน
- ถ้ำอุพลิสชิเค่
- ถนนคนเดิน Meidan

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง