ทัวร์จอร์เจีย Grand Georgia 7 วัน 5 คืน

เทือกเขาคอเคซัส ภูเขาคาสเบกิ
เมืองเก่าซิกนากี
เมืองมรดกโลกมซเคต้า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง