ทัวร์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย 7 วัน 5 คืน

ทบิลิซี – โบสถ์ตรีนิตี้ – โบสถ์เมทเทคี – โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - Bridge of Peace  -  เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา - ร้าน Old Georgian Bakery Tone - Anchiskhati church - อนุสาวรีย์ มารดาแห่งจอร์เจีย - Jan sharden street – วิหารซีโอนี – ทบิลิซี – เมืองมิสเคต้า - โบสถ์สเวติทสโคเวลี – วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี - ทะเลสาบ Jhinvali Lake – อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย – เมืองกูดาอูรี  - เมืองคาซเบกี้ -  โบสถ์ Gergeti church – เมืองกูดาอูรี – เมืองกอรี่ – ป้อมปราการโกริ - เมืองถ้ำอุพลิสชิเค – เมืองบอร์โจมี – อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul national Park (นั่งเคเบิ้ลคาร์) – บอร์โจมี – เมือง akhaltsikhe – ป้อม Rabat Fortress – เมืองทบิลิซี -ช้อปปิ้ง Tbilisi Mallทบิลิซี - อนุสาวรีย์ the chronicle of Georgia - เคียฟ  

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง