ทัวร์จอร์เจีย ซุปตาร์… อะไรนะ ห๊ะ!!! จอร์เจีย 6 วัน 4 คืน


  • บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องทุกที่นั่ง

  • นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้

  • ขึ้นกระเช้าชมไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า ชมบรรยากาศ

  • ลิ้มรสชาติของ ไวน์ท้องถิ่น ณ Khareba Winery

  • เดินช้อปปิ้ง ชิวๆ ณ ถนนคนเดินชาเดอนี่

  • พิเศษ...!!! ดื่มด่ำดินเนอร์มื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง