ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย Georgia 8 วัน 6 คืน

 เมืองมิสเคต้า – โบสถ์สเวติทสโคเวลี – วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี -   Gergeti Trinity Church – อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย – เมืองกูดาอูรี – เมืองกูดาอูรี – ลิ้มรสไวน์จอร์เจียที่ Chateau mukrani winery – เมืองกอริ – พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน – เมืองถ้ำอุพลิสชิเค – เมืองคูไทซี – เมืองคูไทซี - น้ำพุ Colchis Fountain – เมืองบาตูมี - Piazza Square – ยุโรปสแควร์ – ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด – อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ - The large Ferris wheel - The Alphabet tower - เมืองบาตูมี – เมืองคูไทซี - โบสถ์ Bargrati Church – เมืองบอร์โจมี - อุทยานแห่งชาติ Borjomi Kharagaul national Park(นั่งเคเบิ้ลคาร์) - เมืองบอร์โจมี – เมืองทบิลิซี – โบสถ์เมทเทคี - รูปปั้นของกษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี – มารดาแห่งจอร์เจีย(นั่งเคเบิ้ลคาร์) -  ป้อมปราการนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ– น้ำตกเลกทากิวี - Jan sharden street – วิหารซีโอนี – สะพาน Bridge of Peace - เมืองทบิลิซี - อนุสาวรีย์ the chronicle of Georgia – โบสถ์ตรีนิตี้ – เมืองเคียฟ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง