ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย - อาร์เมเนีย 8วัน 5คืน

- โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน - วิหารซีโอนี - ป้อมอนานูรี - เมืองคาสเบกิ - เมืองกอริ - เมืองมิสเคต้า - วิหารจวารี - อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย - วิหารการ์นี - วิหารเก๊กฮาร์ด - GUMMarket - ป้อมปราการนาธิกาลา - โบสถ์เมทเทคี - โบสถ์ตรีนิตี้

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง