ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม ท่องอารธรรมกัมพูชา 2 วัน 1 คืน

เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม – วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร)
วัดเพรียพรหมรัตน์ - โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ
ปราสาทบันทายสรี-นครธม-ประสามบายน –ปรสาทตาพรหม-นครวัด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง